فطرت چیست؟

"دوستت دارم"

بیکاری


   یکی از دلایل کلافگی و اضطراب انسان در موقع بیکاری این است که یکی از عوامل نگه‌دارندهٔ هویت فکری اعمال و رفتار است! بنابراین بیکاری برای او مترادف بی‌هویتی است!