تسویف


   فردا و فردا کردن مهم‌ترین فریبی است که انسان در کار خودش می‌کند. 

   ببینید، کار ما نگاه کردن به فعل و انفعالات ذهن است. برای این نگاه چه دانشی و چه تجربه‌ای لازم است که امروز نیست ولی فردا هست؟!

   پس وقتی کار امروز را به فردا موکول می‌کنی، کاری که لوازم آن امروز یا فردا هیچ تغییری نمی‌کند، آگاه باش به اینکه خود را فریب می‌دهی. حداقل آگاهانه خود را فریب بده!

برگرفته از کتاب "آگاهی"


---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.
رقابت و عشق


   تا زمانی که مقایسه و رقابت حاکم بر روابط انسانهاست، امید عشق و محبت اصیل یک امر محال است. تا وقتی رقابت وجود دارد، احساس حقارت و ترس هم وجود دارد و این دو مخل عشق و هرگونه احساس مطلوبند.

   اگر ارزشهای ما بر دیگران بچربد، نتیجهٔ آن احساس نوعی سرمستی، نخوت‌آلود و در عین حال توأم با هراس و دلهره خواهد بود. زیرا ارزشهائی که احساس سرمستی در ما ایجاد کرده‌اند هر آن ممکن است از ما گرفته شود!

برگرفته از کتاب "تفکر زائد"


---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.

دگرگونی


   در زمینهٔ امور روانی، بهبود تدریجی و اصلاح و پیشرفت بمرور زمان، بی‌معنا است. باید تحول و دگرگونی یکباره حادث بشود. یعنی پندارهائی که در ذهن لانه کرده و ما آنها را بنام "من" می‌شناسیم، یا باید یکباره از ذهن خارج شوند، یا بتدریج و مرور زمان و امروز و فردا کردن هم خارج نمی‌شوند.

   "فردا و سال دیگر کمی بهتر خواهم شد"، فریبی است که فکر در کار ما می‌کند برای اینکه حیات خود را از امروز به فردا و از فردا به هزاران فردای دیگر بکشاند و ما را از لزوم دگرگونی اساسی و وانهادن یکبارهٔ "من" غافل نگه دارد.

برگرفته از کتاب "تفکر زائد"


---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.
کرامات و عرفان

تکثر و تعین


   فکر را نباید با دید تکثر و عدد نگاه کنیم. احساس ناخوشبختی و بی‌عرضگی و نظایر اینها پدیده‌های متفاوت نیستند. همه حاصل یک فکرند با الفاظ و صورتهای متفاوت.

   بنابراین هرگاه فکر در یک زمینه مفقود باشد، و ذهن اگر یکبار در یک زمینه خودش را غیر‌متعین کند، در همهٔ زمینه‌ها غیرمتعین شده است.

برگرفته از کتاب "رابطه"

---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.ارتباط با زندگی


   یکی از خصوصیات هویت فکری اینست که به محض تماس با هر چیز، لحظات کوتاهی را در رابطه با واقعیت آن می‌ماند و بلافاصله ارتباطش با آن قطع می‌گردد و با تعبیر و معنای آن چیز خود را مشغول می‌کند.

   معنای این امر آن است که ما فقط لحظات کوتاهی در واقعیت قضایای زندگی هستیم.

برگرفته از کتاب "رابطه"

---
برای دریافت جملات قصار سایت محمدجعفر مصفا، این توضیح را بخوانید.
معنای تعلق

  
   به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی گفته می‌شود خود را از هر گونه وابستگی و تعلق و تملک آزاد گردان، این آزاد شدن به معنای ترک و طرد واقعیت چیزها نیست بلکه آزاد شدن از تعبیر آنهاست.

   ما نسبت به واقعیت چیزها احساس تعلق نداریم و واقعیت چیزها نیست که اسباب رنج ودلهره ماست بلکه به تعبیر آنها تعلق داریم و این تعبیرها علت رنج ماست.

برگرفته از کتاب "همه آگاهی"

---
+ از این تاریخ به بعد جملات قصار برگرفته از آثار محمدجعفر مصفا نیز در وبلاگ ایشان منتشر می‌شود. لازم به تذکر است محمدجعفر مصفا توصیهٔ اکید می‌کند که خوانندگان به جملات قصار اکتفا نکنند و حتماً اصل مطالب و تألیفات وی را مطالعه کنند. جملات قصار صرفاً جهت یادآوری مطالبی است که در آثار و نیز وب سایت بصورت مشروح آمده است.

+ جملات قصار دو بار در هفته منتشر می‌شوند. از طریق خبرنامهٔ اصلی اعلام نمی‌شوند اما در خبرنامهٔ اتوماتیک وبلاگ منتشر می‌شوند. چنانچه مایل به دریافت جملات قصار محمدجعفر مصفا از طریق ایمیل هستید، می‌توانید با مراجعه به ستون سمت چپ صفحه در بخش "خبرنامهٔ اتوماتیک" ثبت نام کنید. (پس از نوشتن دقیق آدرس ایمیلتان، ایمیلی برایتان فرستاده می‌شود و لازم است آن را تأیید کنید. در غیر اینصورت ثبت‌نام شما انجام نخواهد شد.)

+ همچنین، تمامی جملات قصار را با عضویت در این صفحه، یا با مراجعه به پیوند "جملات قصار" می‌توانید مطالعه کنید.