+ محمدجعفر مصفا روز دوشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۷ درگذشت.

اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ یادبود می‌توانید بخوانید.