ماندن با تاریکی


   ما از تاریکی می‌ترسیم؛ بنابراین وارد آن نمی‌شویم. اگر وارد آن بشویم می‌بینیم روشن شده است. 

   می‌پرسی پس در حال حاضر ما در کجاییم؟! در تاریکی‌ایم یا در روشنایی؟ در تاریکی‌ای هستیم که بلاانقطاع در حال فرار از آنیم و به محض اینکه فرار نکنیم، تاریکی نیست!

 


۳ نظر:

یوسف گفت...

ماندن و تماشا کردن

خسرو گفت...

آنچه مصفا گفته زیبا ست ولی من جنبه کاربردی آنرا خوب درک نمی کنم. شاید یک بعد کاربردیش این باشه که مثلا اگر از کسی یا چیزی خشمگین شدیم یا ترسیدیم، سعی نکنیم از درد و گزیدگی حاصل از این احساسهای ناخوشایند فرار کنیم، یا پنهانشان کنیم یا آنها را توجیه کنیم.

هادی کاظم نژاد گفت...

از این جمله می توان چنین برداشتی هم کرد :زمانی که خودمان را همان طور که هستیم بپذیریم و از خودمان فرار نکنیم می توانیم در مسیر خودشناسی گام برداریم .

ارسال یک نظر

» ابتدا نظر یا مطلب خود را نوشته، سپس از قسمت "انتخاب يک هويت" گزینهٔ "نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب کرده و نام خود (یا نامی مستعار) را بنویسید.
سپس بر روی "ارسال نظر" کلیک کنید.

» لطفاً فقط درباره این یادداشت بنویسید. برای امور دیگر از صفحهٔ تماس استفاده نمایید.