خارج اندیشه


   خویش را به یگانگی تسلیم كن. این یعنی عمیق‌ترین كیفیت عشق، شادمانی، پاكیزگی و زیبایی روحی ـ كیفیتی كه ورای اندیشه هستی سطحی، بی‌محتوا، متضاد و متزلزل است.

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مگر راه دیگری هم هست - بخواهیم نخواهیم باید بیاییم- وگرنه پس چی؟

ارسال یک نظر

» ابتدا نظر یا مطلب خود را نوشته، سپس از قسمت "انتخاب يک هويت" گزینهٔ "نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب کرده و نام خود (یا نامی مستعار) را بنویسید.
سپس بر روی "ارسال نظر" کلیک کنید.

» لطفاً فقط درباره این یادداشت بنویسید. برای امور دیگر از صفحهٔ تماس استفاده نمایید.