دست‌دوم‌خوری


    تو داري حوض را با توهم پر مي‌كني. تصاويري با يك سطل‌هاي توهمي عين بودش تالاب است!

    قرار جديدمان با خودمان اين است كه از شرح و بسط موضوعات خودداري كنيم! به خودمان فرصت بدهيم كه جوهر زندگي و هستي را اصالتاً، نه از طريق توصيف ديگران، درك كنيم! به عبارت ديگر ذهنمان را از دست‌دوم‌خوري باز داريم! (نمي‌توانيم آن را «بازداريم». نفس آگاهي و ادراك قضاياي زندگي، ذهن را از گدامنشي و دست‌دوم‌خوري بازمي‌دارد!)

۱ نظر:

قطره گفت...

همچون خواب زده هایی که نمی خواهیم حتی چشمامونو باز کنیم تا ببنیم چه خبره !!!!

و به صدایی که از دور از دیگران که آشفته و بیقرار در توهم زاییده ذهنهایشان ، سرگرم رقابت هستند ، بسنده می کنیم ....

سالیانی ست اینگونه سپری شده و شاید سالیانی دیگر هم بدین منوال بگذرد...

همچنان در خواب.....
چشم و گوش هست ولی نمی بینیم ...
چشمها بسته و دلها بسته تر زنجیر وار در ادامه راه دیگران .

و آنگاه که چشم باز می کنیم ، غربت نمایان می شود . در میان خواب زده هایی که با انگشت نشان خواهند داد تو را که چقدر عجیب است و چرا این گونه متفاوت !!!

ارسال یک نظر

» ابتدا نظر یا مطلب خود را نوشته، سپس از قسمت "انتخاب يک هويت" گزینهٔ "نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب کرده و نام خود (یا نامی مستعار) را بنویسید.
سپس بر روی "ارسال نظر" کلیک کنید.

» لطفاً فقط درباره این یادداشت بنویسید. برای امور دیگر از صفحهٔ تماس استفاده نمایید.