آن روزها ...

۱ نظر:

زهره گفت...

مصفای عزیز ممنون به خاطر کتابهایت ....ممنون به خاطر نجات انسانها که امیدوارم محقق گردد صدایت پاکی صدای کودکان را دارد ..... من از شما خیلی یاد گرفتم امیدوارم باشید و بنویسید .

ارسال یک نظر

» ابتدا نظر یا مطلب خود را نوشته، سپس از قسمت "انتخاب يک هويت" گزینهٔ "نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب کرده و نام خود (یا نامی مستعار) را بنویسید.
سپس بر روی "ارسال نظر" کلیک کنید.

» لطفاً فقط درباره این یادداشت بنویسید. برای امور دیگر از صفحهٔ تماس استفاده نمایید.